Strategi for god bruk av sosiale medier


Her kommer oppgaven. Jeg har hatt en fantastisk tur over fjellet i helgen…gått Skarverennet…så siste innspurt har jeg gjort i Prezi….har laget en versjon tidligere som jeg ikke var noe særlig fornøyd med. Men, er sånn rimelig fornøyd nå…dette er et veldig bra verktøy…og som alt annet en del øving så blir en bedre:)

————————-

Oppgave 3, modul 4:

Strategi
Lag en presentasjon som har som tema «strategi for god bruk av sosiale medier». Du velger selv om du vil lage strategi for en virksomhet, en organisasjon eller hva du vil – fiktiv eller ekte. Tips: Du må først finne ut hva en strategi er og hensikten, og så lete litt rundt på nett etter eksisterende strategier. Vær konkret – forklar gjerne hvordan ting kan løses med Twitter, Facebook og andre sosiale medier.

Del presentasjonen din på Slideshare.net eller lag den med et annet Web 2.0-verktøy dersom du foretrekker det (for eksempel Prezi).

Skriv til slutt et blogginnlegg der du skriver litt om at det er nå laget strategi for virksomheten/organisasjonen/whatever du har jobbet med, og inkluder presentasjonen som del av blogginnlegget ditt

Kommentarer på minst 5 ulike blogger
Det er veldig viktig å lære av hverandres erfaringer, og det er viktig å bli kjent med mekanismer for kommunikasjon i sosiale medier. Gå til de andre bloggene, les det som er gjort, og kommenter der du føler for det (men minst i fem personers blogger).

—————————-

 

Jeg har hatt min egen virksomhet i tankene når jeg har laget denne strategien.

Jeg ser at banken har opprettet en blogg, men er ikke aktive. Det har nok med at de er aktive på Facebook og Twitter, og at RSS kanal kan benyttes, og det er bra at de er gode på noen sosiale arenaer enn å prøve å gape over for mye.

Denne strategien om sosiale medier må sees i sammenheng med en helhetlig kommunikasjonsstrategi. Slik at den ivaretar virksomhetens mål, oppgaver, tjenester og ser på hvilke brukerne/organisasjoner målene/oppgavene er rettet mot. Strategien må være forankret i de førende dokumenter på strategisk nivå eksternt og internt. Man må legge til rette for at ansatte på alle nivåer har et eieforhold til strategien og gjennomføringen. I tillegg må virksomheten ha et bevisst forhold til kompetanseheving og kvalitetssikring.

 

Her er en god kortfilm om sosiale medier;

http://www.youtube.com/watch?v=reBGK5isnco&feature=player_embedded

 

 

Strategi for god bruk av sosiale medier

Definisjon av strategi:

”En strategi er en plan av handlinger med hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres.”  (Kilde: Wikipedia)

Definisjon av sosiale medier:

Wikipedia:

Sosiale medier er medier (kanaler eller plattformer) som ved hjelp av Internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere).

Eksempler på sosiale medier er nettsider som Facebook, Twitter, LinkedIn, ResearchGate, Youtube, MySpace, Gowalla, men også spill via spillkonsoller (f.eks. Playstation, Xbox, Nintendo eller andre web-baserte spillplattformer og spillkanaler), wikier, blogging, vlogging, crowdsourcing osv.”

Eller for å si det enkelt, jf

http://www.markedsheltene.no/innsikt/slik-lager-du-en-strategi-for-sosiale-medier/

”Sosiale medier er en samtale som støttes av nettbaserte verktøy.”

Ifølge http://www.markedsheltene.no/innsikt/slik-lager-du-en-strategi-for-sosiale-medier/

så bør virksomheten implementere 5 punkter for å få til en god strategi:

 1. Mål
 2. Misjon/hensikt
 3. Måling
 4. Ansvar
 5. Hva er fordelene for kundene?

Mål:

Definere konkret hva målet er. Hva er det vi vil oppnå?

Det kan for eksempel være å ha en kundedialog, bedre informasjonsflyt ut til kundene,

mer synlighet, overvåke hva andre sier om oss, styrke virksomhetens omdømme etc.

 

Misjon/hensikt:

Hva er hensikten med sosiale medier?

Vi er der kundene/samarbeidspartnere er!

Måling:

Har vår tilstedeværelse på sosiale medier en effekt? Hva kan vi finne ut av søkemotorresultater? Vi kan for eksempel ta i bruk Google Docs for å se på statistikk.

 

Sette opp noen delmål. Dårlige tall? Evaluering underveis. Strategien må muligens endres. Andre tiltak må settes ut i live.

Ansvar:

Hvem skal ha ansvar for sosiale medier i virksomheten? Det må være en klar føring på hvem som skal ha dette ansvaret, for eksempel ledere, kommunikasjonsrådgivere.

Pressehenvendelser besvares av ledere i min organisasjon, kommunikasjonsseksjonen har den daglige oppfølgingen, faglige spørsmål knyttet opp mot spesielle temaer besvares som har nasjonalt fagansvar for et bestemt tema/en bestemt ordning.

Hva er fordelene for kundene?

–          Gi relevant og verdifull informasjon.

–          Tidsbesparende.

–          Kundene kan søke informasjon når det passer dem.

–          Sikrer at alle for korrekt informasjon.

–          Sikrer likebehandling.

–          Lovverket følges.

Eller som http://www.kommunikasjon.no/Fagstoff/Verkt%C3%B8y+og+tips/Kommunikasjonsplan/Strategisk+kommunikasjon.5227.cms

Skriver på sine nettsider at det forenklet er 3 hovedelementer i en strategisk plan:

 1. «Sånn er vi i dag»:  Et klart bilde av hvordan vi faktisk er i dag.
 2. «Sånn vil vi bli»:     Et klart bilde av hva vi ønsker å være på et gitt tidspunkt i framtiden.
 3. «Dette må vi gjøre for å komme dit«: Tiltak for å komme fra det vi er til det vil være.

Det dreier seg om å få et klart bilde av nåsituasjonen, av ønsket situasjon og tiltakene som må til for å komme fra nåsituasjon til ønsket situasjon.

For eksempel funn ved kartlegging av en situasjon:

1. Kundene ønsker å nå oss på flere kommunikasjonsarenaer. Tilbakemelding fra en gruppe kunder som ikke forstår ikke helt hva innholdet betyr når vi sender ut vedtak / brevproduksjon. Dette medfører til økt telefonhenvendelser, besvarelser pr e-post.

2. Vi opererer på flere forskjellige sosiale medier, for eksempel blogg, Facebook og Twitter. Vi deler videoer på YouTube, bilder på flikr. Vi presenterer informasjonen utad på en enkel og tydelig måte. Vi tar våre kunder på alvor og opptrer på en profesjonell måte. Vi er serviceinnstilte.

Gap-analyse lages, jf differansen mellom pkt 1 og 2.

Vi skal ha tilstrekkelig kunnskap om de ulike målgruppenes behov, – for rett valg av kanaler og budskap.

Tiltakene må vurderes ut i fra de økonomiske og interne resurssene.

Informasjonsflyten går enkelt i organisasjonen, – horisontalt og vertikalt.

Virksomhetens kommunikasjonssmål

Banken har flere mål og delmål, men her setter jeg fokus på noen fiktive kommunikasjonsmål:

 • Banken skal øke sin synlighet og forbedre omdømme gjennom merkevarebygging
 • Banken skal være et kompetansesenter for kundene og samarbeidspartnere.
 • Banken skal være en attraktiv arbeidsplass for jobbsøkere og for de ansatte

 

Strategier for å nå målet:

  1. Banken skal øke sin synlighet og forbedre omdømme gjennom merkevarebygging

 

Strategi:

 • Banken skal være en synlig og aktiv aktør i samfunnet
 • Banken skal bidra med vår kompetanse for å løse viktige boligpolitiske oppgaver

                                                                             

 

  1. Banken skal være et kompetansesenter for kundene

 

Strategi:

 • Banken skal spre sine kunnskaper på ulike sosiale medier.
 • Banken skal være tilgjengelige og tydelige som formidlere.
 • Banken skal være serviceinnstilte.
  1. Banken skal være en attraktiv arbeidsplass for jobbsøkere og for de ansatte

 

Strategi:

 • Banken skal arbeide for verdier som ”åpenhet, mangfold og samspill” herunder bygge gode interne relasjoner.
 • Banken skal formidle kunnskap og kompetanse
 • Banken skal ha en god lønnsprofil

Valg av sosiale medier:

Disse to kanalene er muligens enklere for folk å benytte seg av, enn å lese et brev med henvisninger til lovparagrafer/klageadgang etc. I tillegg kan vi fange opp mulige bostøtte kunder som faller inn under ordningen.

Facebook

Banken har opprettet en egen side på Facebook.

Facebook siden brukes til å publisere nyheter, endringer i lovverket/retningslinjer, og at vi har en dialog med kundene. Vi må være der folk er.

Twitter

En Twitterprofil er opprettet. Twitter vil bli brukt til å legge ut nyheter og til å svare på spørsmål fra kundene. Her ønsker vi å engasjere oss med fremtidige og aktuelle kunder. De fleste nyhetene på Facebook siden vil også bli publisert på Twitter og at disse kontoene kobles sammen.

Strategi  for Facebook og Twitter:

–          Vi legger ut når vi har noe interessant å formidle.

–          Vi legger ut for kommentering, slik at vi får en dialog.

–          Vi gir høflige, saklige og ærlige tilbakemeldinger.

–          Vi kan legge ut en lenke (for eksempel blogginnlegg, YouTube), for fordypning i stoffet.

–          Vi skriver kort, presist og forståelig.

–          Vi bruker positive formuleringer

–          Vi svarer raskt

YouTube

Videoer som forteller om bankens ordninger legges ut, – og det ligger lenker på hjemmesiden, Facebook og Twitter. Video er et viktig verktøy og her må vi øke kompetansen internt slik at dette blir lavterskel for å lage/ta i bruk video som gir en bra formidling til kundene.

Presentasjonen har jeg brukt Prezi:

Her er presentasjonen:http//prezi.com/st2zfksufj67/strategi-for-god-bruk-av-sosiale-medier/

Reklamer
Publisert i Mine innlegg | 4 kommentarer

«Det er enkelt å bli likt, men holder det?»


 I dagens sosiale forum som for eksempel Facebook blir man målt på hvor mange tilhengere man har, og hva folk responderer på. Ut i fra dette så kan virksomheten/bedriften korrigere målet/langvarige strategier, da en kan få følt ”på pulsen” hva folk er opptatt av.

Jeg har hatt min arbeidsplass i banken i tankene når jeg har laget denne strategien. Det finnes ingen nedskrevet strategi for bruk av Facebook i banken i dag. Men, det jobbes med en helhetlig kommunikasjonsstrategi.

Jeg ser på Facebook som en annen kanal til å kommunisere med kundemassen. Som et supplement til andre kommunikasjonsmåter som tlf, brev, e-post, faks, personlig oppmøte. Det er ca 2,5 millioner nordmenn som benytter Facebook, jf TNS Gallup. Derfor er og blir Facebook en viktig kommunikasjonskanal. Husbanken er på Facebook i dag. Er målsetningen tydelig nok, – er det et forbedringspotensiale?

Strategi for god bruk av Facebook

Jeg tolker oppgaven dit hen at jeg ikke lager en fullverdig strategiplan, men beskriver elementer som jeg oppfatter som viktig å få besvart med tanke på strategisk bruk av Facebook.

Hva er målet?

Hva er det virksomheten vil oppnå med å være på Facebook?

For eksempel kan det være å få profilert bankens virkemidler (låne- og tilskuddsordninger inkludert bostøtte).

Hvordan skal Facebook benyttes til å nå disse målene?

Banken legger ut oppdatert nyhetsstoff, lenker, bilder, videoer etc.

Hvem er målgruppen? Hvem ønsker vi å nå?

Ifølge regjeringen.no så er målgruppen delt opp i tre kategorier: må – bør – kan.

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Kampanjer/kvalitetskommuner/dokumenter/Komstrategi%20oppskrift%20Kvalitetskommuner%20(2).doc

Sitat:

Hvem vi kommunisere med (internt og eksternt)?

Hvem bør vi kommunisere med?

Hvem kan vi kommunisere med hvis vi har ressurser til det?

Jeg har fokusert på en målgruppe som kan oppleves som stigmatiserende som gruppe, potensielle bostøtte kunder. Bostøtte er en rettighetsbasert ordning hvis du har lave inntekter og høye boutgifter. Bostøtteregelverket har blitt endret og det er flere som faller innenfor målgruppen til å få bostøtte. Eksempelvis er det flere barnefamilier som nå kommer innunder ordningen.

Hva er budskapet? Hvordan kommuniserer vi til målgruppen?

–          Vi legger ut når vi har noe interessant å formidle.

–          Vi legger ut for kommentering, slik at vi får en dialog.

–          Vi gir høflige, saklige og ærlige tilbakemeldinger.

–          Vi kan legge ut en lenke (for eksempel blogginnlegg, YouTube), for fordypning i stoffet.

–          Vi skriver kort, presist og forståelig.

–          Vi bruker positive formuleringer.

Hva er fordelen for målgruppen for å følge oss på Facebook?

–          Gi relevant og verdifull informasjon.

–          Tidsbesparende.

–          Kundene kan søke informasjon når det passer dem.

–          Sikrer at alle for korrekt informasjon.

–          Sikrer likebehandling.

–          Lovverket følges.

Kilde:

http://www.nettredaktor.no/Web-strategi

http://www.nettredaktor.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=2505

Publisert i Mine innlegg | Legg igjen en kommentar

Facebook, deler av oppgave 3


Facebook kan brukes profesjonelt. Og det er mange bedrifter som henger seg på Facebook bølgen. Ifølge link; http://www.rogalandsavis.no/naring/article5214980.ece

Så viser det seg at syv at ti bedrifter bruker sosiale medier, særlig Facebook og Twitter.

Årsaker til bruk av sosiale medier er profilering og markedsføring, kundedialog, rekruttering og konkurrentovervåking. Bedrifter kan få gode innspill fra kunder og derav aktiv utvikling av nye produkter.

Hvis du er usikker om bedriften har en Facebook side kan du søke det opp på nettet, for eksempel facebook + SAS. De fleste vil også ha en link med ikon til Facebook.

Jeg har vært inne på alle de oppgitte Facebook sidene.

Netcom sin Facebook side: http://www.facebook.com/netcom

Ser at de er vinneren av ”Facebook page of the year2010”har i underkant av 35 000 ”likes”.  Beskriver bedriften, – og de som besvarer henvendelsene har de gitt litt av seg selv på det personlige plan, der det fremkommer hva de holder på med på fritiden.

 De har også en Netcom Facebook Support, der de kan sende bedriften en henvendelse på e-post. Dette kan være en fordel, slik at de slipper å måtte gå via bedriftens internett side. Dette må sies å være en sukess faktor for Netcom.

 De har mye på sine sider, og prøver å ”fange” deg. Med ”teasere” som film og at det skal være fordelaktig at du er med på Facebook 

http://www.facebook.com/telenornorge

Telenor har i underkant av 34 000 ”likes”. Samme som Netcom prøver de å ”fange” deg som en Facebook venn, som for eksempel at du kan vinne billetter ved å følge Telenor via konkurranser/quiz.

Disse store bedriftene gir et inntrykk at det skal være en fordel å følge de på Facebook. Oppdatert på nyheter, nye produkter, konkurranser, du får kjappe svar etc, kan derfor  anses å være sukesessfaktorer for å trekke kunder.

Fikk for eksempel en henvendelse fra firmaet Extra film, 15.04.2011, som kom via min e-post/mobil ”Extra film. Vi er på Facebook! Vi er på Facebook! 50 kr rabatt på en bestilling. Kode:facebookXX”

Publisert i Mine innlegg | 1 kommentar

Oppgave 3, Facebook


Mange spørsmål som skal besvares her….og timene fyker uten at jeg føler at jeg får igjen for dette. Denne oppgaven suger tid…Akk og ve….

Jeg er på Facebook…men har aldri tid til å være «der inne». Egentlig et bra sted for å følge med på venner og bekjente. Men, altfor mange som bruker det til å fortelle om sine små daglige gjøremål.

Publisert i Mine innlegg | 3 kommentarer

Twitter


Her er en intro video:

http://discover.twitter.com/?autoplay=true

og en god blogg:

http://www.fosseng.info/2008/03/06/forsta-twitter-pa-25-minutter/ (på 2 ½ min. IKKE 25 min)

 

Jeg ser på det som en utfordring når en er ny twitter bruker å finne personer en ønsker å følge. Så det var derfor en god start vi fikk via vår lærer, Svend Andreas Horgen.

Ser også det som en fordel å bruke Twitter hvis det er noen spesielle temaer eller personer som fenger og en ønsker å holde seg oppdatert på dette.

Jeg har lagt til svendah, itfag, og de som har et brukernavn på Twitter pr dato. Jeg har sett på flere nettsteder hvor de har flere gode oppstart tips, og det er f.eks:

 • Begynn å følge eksisterende medlemmer, og som en tjeneste følger de vanligvis deg
 • Jeg kan invitere venner til å følge meg på Twitter, a la de som jeg har på Facebook.

Flere tips for å følge noen på twitter finnes her:

http://www.searchgrid.org/index.php?lang=no&cat=503&month=2009-10&id=11903

Jeg kan f.eks lage meg en twitter liste på de personene som er opptatt av det samme temaet som meg, for eksempel ”Sosiale medier”. Jeg også lage meg en liste på de personene på dette studiet, listen kan for eksempel inneholde bloggnavn og twitternavn. Jeg trenger ikke ”adde”/legge til de samme personene. Her kan du lese mer om twitter liste:

http://j.mp/3dwAy6

En liste over brukere som skriver om sosiale medier kan brukes til å holde meg oppdatert på dette temaet. Og hva som engasjerer folk, kurs, utvikling, hva er det som er ”hot” nå og lignende.

De fleste nyere mobiltelefoner kan du bruke å sende en tekstmelding eller en e-post til Twitter. Jeg har en Nokia N96, men har altså ikke testet det ut.

Dette er noe å tenke på for bedriftene:

http://eskedal.wordpress.com/2010/10/28/hvorfor-bruke-sosiale-medier-internt/

 

Publisert i Mine innlegg | Legg igjen en kommentar

Intro video er ferdig


Dette er en intro video for rapporteringmodulen StartRap. Her skal alle landets kommuner rapportere forbruk av startlån og tilskudd mottatt fra Husbanken.

Er kun rimelig fornøyd. Lyden er ikke optimal. Har ikke brukt overganger i starten, da jeg synes det kan bli «too much». Kunne sikkert skrelt bort 30 sek. til. Men, nå har jeg en hybrid video mellom ren intro og dykket litt ned i detaljene. Videre har jeg tenkt å lage en mer utdypet video for reg. av enkeltrapportering, og en video som går i dybden på hvert enkelt skjermbilde under årsrapportering. Slik at den enkelte kommunebruker, kan gå direkte på ønsket video der de trenger hjelp. Dette verktøyet her er veldig nyttig. Men, lyden synes jeg har vært noe herk ….

Intro videoen er kun tilgjengelig via denne linken. Har ikke tilgjengeliggjort den for alle.

Ser at vidoen fikk et annet format på you tube teksten ble rar. Slik har jeg ikke opplevd vidoen i orginal utgave.
Publisert i Mine innlegg | Legg igjen en kommentar

Nå løsnet det


Endelig…ikke perfekt lyd….men dog. Filmen er ferdig. Dytter den ut i morgen.

Publisert i Mine innlegg | Legg igjen en kommentar